Site map | ČeštinaDeutsch
logo EMIX3

Aktuelle Nachrichten

Sustainable Energy Europe Campaign
[23.01.2012]

Verbraucherschützer wollen Solarförderung kappen
[09.01.2012]

Warum der Strompreis steigen müsste
[09.01.2012]

Zmenšit text Zvětšit text

Ergebnisse

 

Arbeitspaketen des Projekts

Arbeitspaket Nr.

Arbeitspaket Name (Deutsch)

Arbeitspaket Name (Tschechisch)

Anfang

Ende

CZ

DE

 

 

 

 

 

 

 

1

Projektvorbereitung

Příprava projektové žádosti

1.08

4.09

 

 

2

Erfassung und Optimierung CO2 Bilanzen

Evidence a optimalizace bilance CO2

1.10

2.11

 

 

3

Informationsmanagement Energieeffizient

Informační řízení energetické efektivity

1.10

4.11

 

 

4

Gewerbeenergiepass CZ Vorbereitung, Planung und Pilottest

Komerční energetický pas CZ příprava, plánování a pilotní test

1.10

4.10

Průmyslový energetický pas [ 474.46 kB, PDF ]

 

5

Gewerbeenergiepass CZ Beratung und Ausbildung

Komerční energetický pas CZ Konzultace a školení

1.10

4.10

 

 

6

European Energy Award (eea) CZ

European Energy Award (eea) CZ

3.10

4.10

EEA [ 907.63 kB, PDF ]

 

7

Objekterfassung und Benchmark

Inventarizace objektů a Benchmark

1.10

3.10

 

 

8

Objektauswahl für Energietechnologien im Mix

Výběr objektů pro energetické technologie v mixu

3.10

4.10

 

 

9

PV Anlage Varnsdorf: Aufbau, Test, Betrieb

Fotovoltaické zařízení ve Varnsdorfu: Výstavba, testy, provoz

1.10

4.11

FVE - Varnsdosrf [ 877.65 kB, PDF ]

 

 

10

Studie 1: Objektanalyse für Energietechnologien im Mix

Studie 1: Analýza objektů pro technologie energií v mixu

3.10

1.11

 

 

11

Lösungsvarianten für die Objekt mit optimaler Energietechnologie im Mix

Varianty řešení pro objekty s optimálními technologiemi energií v mixu

3.10

1.11

 

 

12

Studie 3: Regionalpotentiale der Hersteller, Planer und Anlagenbetreiber von Energietechnologien im Mix

Studie 3: Regionální potencionální výrobci, plánovači a provozovatelé zařízení energetických technologií v mixu

1.10

3.11

 

 

13

Finanzierungskonzepte für die Objekte mit optimaler Energietechnologie im Mix

Koncepty financování pro objekty s optimálními energetickými technologiemi v mixu

3.10

1.11

 

 

14

Projekt- und Bauplanung für die Objekte in Deutschland mit optimaler Energietechnologie im Mix

Projektové a stavební plánování pro objekty s optimálními energetickými technologiemi v mixu

4.10

2.11

 

 

15

Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Vorbereitung und Konfiguration der Hard- und Software für eine Kopplung in der zentralen Datenplattform, Abstimmung zu IT, Zuständigkeiten, Standorten, Lizensen, Programmiereung, Dokumentation etc.

Centrální evidence dat a monitoring zařízení - příprava a konfigurace hardwaru a softwaru pro propojení s centrální sběrnicí dat, koordinace s IT, kompetence , místa umístění, licence, programování, dokumentace

2.10

4.11

 

 

16

Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Einbindung der Objekte und Anlagen mit optimaler Energietechnologie im Mix

Centrální evidence dat a monitoring zařízení - Napojení objektů a zařízení s optimálními energetickými technologiemi v mixu

1.11

4.11

 

 

17

Studie 4 Zentrale Datenerfassung und Anlagenmonitoring - Ableitung von optimalen Lastmanagement und technischen Betriebstrategien

Studie 4 Centrální sběr dat a monitoring zařízení - odvození optimální managementu zátěže a technických provozních strategií

4.10

4.11

 

 

18

PV Anlage Varnsdorf: Nutzungsformen, Wärmekonzept und Effizienzsteigerung

Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: Formy užívání, tepelný koncept a růst výkonosti

1.11

4.11

 

 

19

Informationsmanagement Energieeffizienz - Multiplikation der Musterlösungen, Methoden und Prozesse

Informační management energetické efektivnosti - multiplikace vzorových řešení, metod a procesů

4.10

4.11

 

 

20

PV Anlage Varnsdorf: Visualisierung des Demonstrationsobjektes lokal und im Dreiländereck

Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: vizualizace demonstračního projektu lokálně a v Trojzemí

3.10

4.11

 

 

21

PV Anlage Varnsdorf: Nutzung in Bildung und Forschung

Fotovoltaické zařízení Varnsdorf: Využití ve vzdělání a výzkumu

4.10

3.11

 

 

22

Studie 2 Grundlagen, Funktionsweise und Aufbau eines regionalen Finanzpools für Energie

Studie 2 základy, funkčnost a konstrukce regionálního finančního poolu pro energie

3.10

3.11

 

 

23

Erfassung der Stoff- und Energieströme statistisch und per IT/DV zur Übertragung auf andere Regionen

Evidence látkových a energetických toků statisticky a přes IT/DV k přenosu na jiné regiony

3.11

4.11

 

 

24

Evaluierung und Publikation, Vermarktung der Einzelprojekte und Technologielösungen im Mix

Evaluace a publikace, uplatnění jednotlivých projektů a technologických řešení v mixu na trhu

1.11

4.11

 

 

25

Umsetzung von Wissensmanagement, Verbreitung in Lehre und Forschung

Realizace managementu znalostí, rozšíření do Vědy a výzkumu

1.11

4.11

 

 

26

Projekt und Qualitätsmanagement

Management projektu a kvality

1.10

4.11

 

 

27

Coordination Supply Chain

Koordinace řetězce dodavatelů

1.10

4.11

 

 

28

Steuerungskomitee

Řídící výbor

1.10

4.11

 emix3 presentace 22_072010 [ 241.32 kB ]Protokol [ 190.59 kB ]

 emix3 Präsentation [ 244.03 kB ]Protokoll [ 93.13 kB ]

  Steuerungskomitee Řídící výbor 7.2.2011  

2011-02-07-presentace.pdf

2011-02-07-protokol.pdf

2011-02-07-Präsentation.pdf

2011-02-07-Protokoll.pdf